NLFR

© 2024 - WWF-Belgium. All rights reserved


Blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws over de natuur en de diersoorten 

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE E-NIEUWSBRIEFIK DOE EEN GIFT

WILDE NATUUR IS DICHTERBIJ DAN JE DENKT

België is een klein, dichtbevolkt land met een overvloed aan onverwachte wilde rijkdom en een enorm potentieel voor de biodiversiteit. De terugkeer van iconische soorten zoals de wolf, de lynx en de otter bewijzen dit. 

Deze boeiende dieren verdienen net zo goed onze bescherming als leeuwen, olifanten of tijgers. Want de natuur in België is even ongekend en bedreigd.

Laten we haar samen de plaats teruggeven die ze verdient.

BOUW MEE AAN NATUURLIJKE VERBINDINGEN TUSSEN WILDE GEBIEDEN

IK BESCHERM DE NATUUR IN BELGIË

VANDAAG IS 95% VAN DE NATUUR IN BELGIË ER SLECHT AAN TOE. MAAR ER BESTAAN OPLOSSINGEN OM DE NATUUR TE HERSTELLEN EN DE LYNX, DE WOLF, DE OTTER EN DUIZENDEN ANDERE SOORTEN SUCCESVOL TE LATEN LEVEN IN ONS LAND.

Jij kunt het verschil maken in deze cruciale missie.

 • Un certificat d'adoption
 • Des informations exclusives sur les gorilles
 • 4 fois par an le magazine du WWF

15

/ maand

dit is €8,25/maand na belastingaftrek

Je helpt ons prioritaire gebieden te bepalen voor het ontwikkelen van ecoducten. Zo kunnen wilde dieren zich veilig verplaatsen, weg van wegen en andere menselijke gevaren.


IK DOE EEN GIFT

20

€ / mois

soit 11 € / mois après déduction fiscale 

Vous contribuez par exemple à une mission de 15 jours de patrouille anti-braconnage pour un écogarde. Cela comprend notamment les provisions de nourriture et d’eau ainsi que le transport.  

J'ADOPTE
 • Un certificat d'adoption
 • Des informations exclusives sur les gorilles
 • 4 fois par an le magazine du WWF
 • Un t-shirt exclusif avec une illustration d'Helen B (taille M)
 • Un porte-clé Kipling*

Wist je dat jouw gift fiscaal aftrekbaar is tot 45% vanaf €40/jaar? Reden te meer om iets goeds te doen voor jezelf en de planeet!

25

dit is €13.75/maand na belastingaftrek

Je steunt praktische acties om de verbinding tussen natuurlijke habitats te verbeteren: looprichels bouwen en onderhouden, hagen en bosjes aanplanten om bosverbindingen te creëren, enz.

IK DOE EEN GIFT

20

€ / mois

soit 11 € / mois après déduction fiscale 

Vous contribuez par exemple à une mission de 15 jours de patrouille anti-braconnage pour un écogarde. Cela comprend notamment les provisions de nourriture et d’eau ainsi que le transport.  

J'ADOPTE
 • Un certificat d'adoption
 • Des informations exclusives sur les gorilles
 • 4 fois par an le magazine du WWF
 • Un t-shirt exclusif avec une illustration d'Helen B (taille M)
 • Un porte-clé Kipling*

/ maand

CADEAU - Start een maandelijkse donatie vanaf €15 voor 23 juni en ontvang een lynxknuffel of een limited edition doosje "Blossombs" bloemzaadjes!

WAAROM IS DE NATUUR IN BELGIË IN GEVAAR?

Aantasting van habitats

Menselijke activiteiten bedreigen de natuur: ongebreidelde verstedelijking, intensivering van land- en bosbouw, vervuiling. Dit zijn de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van natuurlijke habitats, of leefgebieden.

Verkeer 

De connectiviteit van natuurlijke habitats is de zwakke schakel in de Belgische natuur. Ons land telt vijf kilometer wegen per km². Deze menselijke infrastructuur versnippert leefgebieden van wilde soorten en vermindert hun levensverwachting.

IK BESCHERM DE NATUUR IN BELGIË

Conflicten tussen mens en dier

In België zijn natuurgebieden zeldzamer geworden en hebben veel gebieden plaatsgemaakt voor menselijke activiteiten. Deze situatie, waarin wilde soorten en mensen tegenover elkaar staan, kan leiden tot conflicten als er geen maatregelen worden genomen.

MET JOUW STEUN KUNNEN WE DE NATUUR IN BELGIË HERSTELLEN. HOE DOEN WE DAT?

Met een wegennet van vijf kilometer weg per km² heeft België een zeer versnipperd natuurlandschap. Om wilde soorten zich te kunnen laten verplaatsen, verbeteren we de verbindingen tussen natuurgebieden. De connectiviteit verhogen kan door dat we prioritaire doorgangsgebieden voor wilde dieren bestuderen, kunstmatige dammen afbreken om rivieren vrij te laten stromen of hagen en bosjes planten om bosverbindingen te creëren.

IK DOE EEN GIFT

We verbinden wilde habitats met elkaar

We beschermen grote natuurgebieden

Grote beschermde natuurgebieden aanleggen is vaak de eerste stap om de natuur te laten herstellen in gebieden waar ze beschadigd is. Sinds 2023 heeft België zes nationale parken. Met drie daarvan werkt WWF aan natuurherstel: de Scheldevallei, de Hoge Kempen en Bosland in Vlaanderen, waar de otter en de wolf leven, en de Semoisvallei in Wallonië, waar de otter en de lynx voorkomen.

We bevorderen harmonieus samenleven met wilde diersoorten

De terugkeer van bepaalde emblematische wilde diersoorten zoals de wolf brengt heel wat uitdagingen met zich mee, vooral voor veehouders. Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft WWF-België samen met zijn partners Natuurpunt en Natagora het Wolf Fencing Team België opgericht. Deze groep vrijwilligers en professionals helpt kuddes te beschermen tegen mogelijke aanvallen van wolven. Doordat ze beter geïnformeerd en beschermd zijn, hoeven ze niet langer bang te zijn voor het dier: zo leven mens en dier samen in een gebied. WWF-België heeft de gewesten ook geadviseerd bij het opstellen van hun “Wolvenplannen”, die tot doel hebben het publiek gerust te stellen en te informeren over de wolf, en de landbouwers te helpen.

Deze verbetering van het landschap komt de hele natuur ten goede: ze zal leiden tot een betere connectiviteit, een grotere genetische diversiteit van planten en dieren en een grotere weerbaarheid van dier- en plantensoorten tegen ziekten en klimaatveranderingen.

WAAROM DE NATUUR BESCHERMEN IN BELGIË?

Biodiversiteit is de basis van al het leven op aarde. Een gezonde natuurlijke omgeving kan ecosysteemdiensten leveren zoals gewassen bestuiven, water zuiveren, CO2 absorberen en ons tegen natuurrampen beschermen.

Wilde diersoorten en wilde gebieden beschermen betekent ons welzijn op deze planeet beschermen.   

Door WWF te steunen, maak jij het verschil bij het bouwen aan een toekomst waarin mensen in harmonie met de natuur leven.

IK BESCHERM DE NATUUR IN BELGIË